No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 189

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm y tế

1. Vị trí và chức năng

  Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

 Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo Điều 4, Thông tư  số  37/2016/TT-BYT, ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lấy nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các họat động bảo vệ môi trường đối các cơ sở Y tế, vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

4. Chỉ đạo Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện sơ cứu, khám chữa bệnh , phục hồi chức năng theo đúng quy định.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiên các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tốt tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về Y tế.

8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm Y tế xã.

9 . Thực hiện đào tạo,bồi dưỡng, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ viên chức.

10. Thực hiện cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế địa phương theo phân công, phân cấp của Sở y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

14. Thực hiện chế độ tống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 4,774
  • Tất cả: 659,302
Đăng nhập