No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 100

Xây dựng chuyên đề phát thanh tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 16/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã ban hành Quyết định số 3880/QÐ-BVHTTDL về việc xây dựng chuyên đề phát thanh tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống (dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công, trang phục, tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số…) gắn với hoạt động phát triển kinh tế, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tiêu biểu tại các địa phương.

Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống gắn với phát triển du lịch tại vùng Tây Bắc (Hình thức: chuyên mục phát thanh; thời lượng: 03-05 phút; số lượng: 04 chuyên mục; tuyên truyền bằng 03 thứ tiếng dân tộc: Mông, Dao và Thái; kênh phát: trên sóng VOV Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc).

Ngoài ra, xây dựng các chương trình chuyên đề tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Hình thức: chuyên đề phát thanh; thời lượng: 30 phút; số lượng: 02 chương trình; kênh phát: trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:

 

quyet-dinh-3880-phat-thanh-tuyen-truyen-van-hoa-truyen-thong-gan-voi-phat-trien-du-lich.pdf

 

 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 5,442
  • Tất cả: 654,349
Đăng nhập