No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 24

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết xem tại file văn bản đính kèm:

3.%2089_2021_nd-cp_18102021_1-signed_20211019100936.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 168
  • Trong tuần: 13,596
  • Tất cả: 782,985
Đăng nhập