No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 55

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Tà Xùa và xã Song Pe năm 2021

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 64/KH-PTP ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tư pháp về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở  cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại xã Tà Xùa và xã Song Pe.

Từ ngày 12-16/4/2021, Phòng Tư pháp huyện Bắc Yên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tà Xùa, xã Song Pe đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại nhà Văn hóa xã Tà Xùa và xã Song Pe. Tham dự lớp bồi dưỡng có 114 đại biểu, đối tượng được bồi dưỡng gồm: Lãnh đạo UBND xã, tuyên truyền viên pháp luật xã, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng bản, Phó trưởng bản; Già làng, người có uy tín trong bản; Thành viên các tổ hòa giải; Lãnh đạo các đoàn thể của bản (Phó, trưởng Ban công tác mặt trận bản, chi hội trưởng, chi hội phó Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Đoàn thanh niên, người cao tuổi… và các thành phần khác  (Tổ liên gia tự quản, Công an bản…). 

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản Luật liên quan đến đời sống hàng ngày của nhân dân và các văn bản pháp luật mới được thông qua và có hiệu lực thi hành, cụ thể: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Hòa giải & đối thoại tại Tòa án, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật đất đai, Luật Cư trú năm 2020, Luật Căn cước công dân, Luật Giao thông đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ Tư pháp; hành chính Tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  đăng ký hộ tịch và giải quyết các tranh chấp hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua hội nghị bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật góp phần nâng cao nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, giải quyết các tranh chấp, vận dụng các kiến thức cơ bản vào việc chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở từng địa phương.…. Đồng thời cũng như đáp ứng nhu cầu hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã về tăng cường trật tự kỷ cương, ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, từ đó tạo thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

 


 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (CTV)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 5,346
  • Tất cả: 654,253
Đăng nhập