No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 429

Liên đoàn lao động huyện Bắc Yên

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC YÊN

 

Địa chỉ

Số điện thoại

Số fax

Địa chỉ thư điện tử chính thức

Tiểu khu 3 Thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

02123.860.228

(không có)

ldld.bacyen@sonla.gov.vn

 

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC YÊN

          Đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Đoàn viên và người lao động; Đại diện tham gia quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động.THÔNG TIN LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC YÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Mail

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Nguyễn Đăng Thức

Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện

0982 747 737

qcthuc@gmail.com

Phụ trách chung, Đại diện Ban Chấp hành; Chịu trách nhiệm trước Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy về các phong trào, hoạt động của công đoàn huyện. Đại diện Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện tham gia quản lý nhà nước cấp huyện về những nội dung có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ.

2

Đoàn Công Thắng

Phó Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện

0916 640 729

congth98@gmail.com

Tham mưu cho Ban Chấp hành LĐLĐ huyện về công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra .Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trực tiếp phụ trách công đoàn cơ sở trường học.

3

Hồ Thị Thanh

Phó Chủ tịch
 Liên đoàn lao động huyện

0919 742 918

thanhbacyen@gmail.com

Tham mưu cho Ban Chấp hành về hoạt động của ban nữ công LĐLĐ huyện và nữ công cơ sở. Phụ trách các hoạt động của CĐCS khối hành chính và doanh nghiệp.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 4,817
  • Tất cả: 659,345
Đăng nhập