No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 111

UBND huyện điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Ngày 15/10/2019, UBND ban hành Công văn số 1931/UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội dung: Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp giải nhân các nguồn vốn được giao theo Công văn 725/UBND-TH ngày 12/3/2019; Công văn số 2873/UBND-TH ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Công văn số 3333/UBND-TH ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính, UBND huyện. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm:
1931UBND_20191016024711412410.pdf
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 4,712
  • Tất cả: 659,240
Đăng nhập