No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 297

Thông tin lãnh đạo

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ CHIM VÀNI. Thường trực Đảng ủy xã

1. Họ và tên: 
Bùi Ngọc Thắng

Ngày sinh: 19/10/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Tứ Trưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Bản Phiêng Ban II – Thị trấn Bắc Yên - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Bí thư đảng uỷ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy

Số điện thoại: 0968678299

Email: thangvp77@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy

 

2. Họ và tên: Lường Thị Thùy

Ngày sinh: 05/3/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Cải B – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0989948848

Email: thuyby58@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung HĐND xã

 

 

 

3. Họ và tên: Đinh Văn Nơi

Ngày sinh: 02/8/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Vàn - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.

Số điện thoại: 0989932707

Email: dinhnoichimvan@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung 

4. Đinh Thị Huyền

Số điện thoại: 0359011186

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Email: huyendt.bacyen@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Nông lâm nghiệp; Văn hóa xã hội

5. Họ và tên: Cầm Văn Giót

Ngày sinh: 21/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Chim Hạ - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Uỷ viên Ban thường vụ đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0333360852

Email: camgiotchimvan@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách tham mưu nhiệm vụ được giao của HĐND xã

Danh sách trích ngang MTTQ và các đoàn thể 

 

6. Họ và tên: Mùi Văn Tiên

Ngày sinh: 13/12/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Vàn – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Số điện thoại:

Email: muitien1972@gmail.com

 Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung UB MTTQ xã

7. Họ và tên: Hà Văn Khịt

Ngày sinh: 07/9/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Chim Hạ – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Số điện thoại cơ quan:

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung Hội cựu chiến binh xã

 

 

8. Họ và tên: Mùi Thị Tự.

Ngày sinh: 09/3/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Cải A – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Chủ tịch Hội LHPN.

Số điện thoại:

Email: tubacyen@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung HPN xã

 

 

9. Họ và tên: Hoàng Văn Minh

Ngày sinh: 15/10/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Chim Thượng – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân.

Số điện thoại:

Email: hoangminhndcv@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung Hội nông dân xã

 

10. Họ và tên: Đinh Văn Khấn

Ngày sinh: 09/3/1985

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Chim Vàn – Bắc Yên - Sơn La

Nơi ở hiện nay: Bản Vàn – Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La

Chức danh: Bí thư Đoàn TNCS HCM.

Số điện thoại: 0335671560

Email: manhkhan86sl@gmail.com

 Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung Đoàn thanh niên xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 476
  • Trong tuần: 5,394
  • Tất cả: 654,301
Đăng nhập