No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 352

Thông tin lãnh đạo

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Chức vụ (Chức danh)

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ mail công vụ (gmail)

Nhiệm vụ đảm nhiệm

2

Mùa Thị Tháy

10.9.1987

Mông

Phó Bí thư TT ĐU, CT HĐND

0362777099

muathay87@gmail.com

Phụ trách chung khối Đảng ủy xã

3

Mùa A Chơ

01.7.1984

Mông

Phó Bí thư ĐU, CT UBND xã

0355527062

muaachottyb@mail.com

Phụ trách chung

4

Mùa A Nênh

12.3.1984

Mông

Phó CT HĐND xã

0396078835

muaanenh1984@gmail.com

Phụ trách chung Kinh tế - Xã hội

5

Hờ A Mang

20.10.1985

Mông

Phó CT UBND xã

0395001856

hoamang20101985@gmail.com

Phụ trách chung Văn hóa…

6

Mùa A Sử

12.3.1975

Mông

CT MTTQVN xã

0355792786

Không

Phụ trách chung MTTQVN xã

7

Thào A Lo

08.02.1990

Mông

Bí thư đoàn TN CS HCM

0986174196

binhminh.lo080290@gmail.com

Phụ trách chung đoàn TN

8

Vừ Thị Mua

28.4.1988

Mông

CT Hội PN xã

0984735966

muahangdong@gmail.com

Phụ trách chung Hội PN xã

9

Thào A Lâu

28.4.1983

Mông

CT Hội ND xã

0989835751

Không

Phụ trách chung Hội ND xã

10

Sồng A Phua

02.3.1986

Mông

CT Hội CCB xã

0965570375

songaphua126@gmail.com

Phụ trách chung Hội CCB xã

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 5,396
  • Tất cả: 654,303
Đăng nhập