No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 347

Thông tin lãnh đạo


TỔ CHỨC BỘ MÁY
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN
STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Chức vụ (Chức danh) ĐT Địa chỉ mail công vụ (gmail) Nhiệm vụ đảm nhiệm
1 Mùa Páo Tủa 20/12/1976 Mông Bí thư Đảng ủy 0985615018 paotuahangchu@gmail.com Phụ trách chung 
2 Hờ A Dua 16/10/1978 Mông Chủ tịch UBND 0379618733 duahangchu@gmail.com Phụ trách chung 
3 Mùa A Dia  7/6/1978 Mông Phó Chủ tịch HĐND (kiêm PCN UBKT) 0354329052 mttqhangchu@gmail.com phụ trách HĐND xã
4 Giàng A Tủa  20/10/1980 Mông Phó bí thư 0963283091 giangtua1980@gmail.com Phụ trách công tác phát triển Đảng
5 Phàng A Giảng 5/6/1981 Mông Phó Chủ tịch UBND 0979522963 tuphaphangchu@gmail.com Phụ trách mảng kinh tế nông lâm
6 Hờ A Lầu   02/02/1978 Mông Chủ tịch Ủy ban MTTQ 0972414328 holauhangchu@gmail.com phụ trách chung bên MTTQVN 
7 Sồng A Lâu 6/12/1985 Mông Chủ tịch Hội Nông dân 0337982203 hoinongdanhangchu@gmail.com phụ trách chung bên HND 
8 Giàng Phàng Chinh 15/3/1987 Mông Bí thư Đoàn Thanh niên 0355497000 giangachinh1@gmail.com phụ trách chung bên ĐTN
9 Mùa A Dủa 6/18/1979 Mông Chủ tịch Hội CCB 0348016548 muaduaccbhangchu@gmail.com phụ trách chung bên CCB
10 Mùa Thị Dông 3/13/1987 Mông Chủ tịch Hội LHPN 0354717866 maidonghangchu@gmail.com phụ trách chung bên HLHPN
11 Hờ A Dua 15/9/1982 Mông Chỉ huy trưởng BCHQS 0364042773 duaxdhangchu@gmail.com Phụ trách mảng quân sự quốc phòng
12 Đinh Minh Sơn 1980 Mường Trưởng Công an 0335313666   Phụ trách mảng an ninh
13 Đinh Văn Hạnh 5/25/1990 Mường Tài chính - Kế toán  0985004313 dinhhanhhieu@gmail.com Kế toán ngân sách xã
14 Hờ A Dê  10/9/1984 Mông Tư pháp - Hộ tịch 0359411589 hodehangchu@gmail.com Phụ trách mảng tư pháp hộ tịch
15 Mùa A Tủa 2/7/1979 Mông Tư pháp - Hộ tịch 0985035554   Phụ trách mảng tư pháp hộ tịch
16 Lầu A Là 7/20/1989 Mông Địa chính - Xây dựng  0367251152 ladiachinh@gmail.com Phụ trách mảng địa chính đất đai
17 Giàng A Sò 6/6/1981 Mông Địa chính - Xây dựng  0964618916 giangasohangchu@gmail.com Phụ trách mảng địa chính xây dựng
18 Mùa A Tu 10/6/1986 Mông VH - XH (VH - TT - DL) 0336999778 tuhangchu@gmail.com Phụ trách mảng văn hóa xã hội
19 Mùa A Của  2/10/1982 Mông VH - XH (LĐTB&XH) 0392774204 muacuahc@gmail.com Phụ trách mảng TBXH
20 Mùa A Dủa  05/02/1984 Mông VP - TK (VP đảng ủy) 0353936594 muaduahangchu@gmail.com Phụ trách Văn phòng Đảng ủy 
21 Mùa A Cho 2/4/1989 Mông VP - TK (VP HĐND - UBND) 0388805136 chohangchu@gmail.com Phụ trách Văn phòng UBND
22 Tráng Thị Mò 5/12/1992 Mông VP - TK (VP HĐND - UBND) 0967246537 trangmovanphong@gmail.com Phụ trách Văn phòng HĐND
23 Hờ A Hồ 14/3/1984 Mông VP - TK (VTLT) 0335791443 vanphongthongkexahangchu@gmail.com Phụ trách Văn phòng thống kê

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 4,680
  • Tất cả: 659,208
Đăng nhập