No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 407

Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Chức vụ (Chức danh)

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ mail công vụ (gmail)

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Hà Văn Khùn

7/13/1966

Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0367983322

havankhun66@gmail.com

Lãnh đạo chung

2

Lò Văn Thuận

2/22/1984

Thái

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0337074850

thuantppn@gmail.com

Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc

3

Lò Văn Hảo

9/3/1979

Thái

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0356121852

lohaopn79@gmail.com

Điều hành các công việc của UBND

4

Hà Văn Binh

9/19/1986

Thái

Phó chủ tịch HĐND

0359233855

habinhpn86@gmail.com

Hội đồng nhân dân

5

Hoàng Văn Cáu

10/25/1970

Thái

Phó chủ tịch UBND

0832636141

hoangvancau970@gmail.com

Nông, lâm nghiệp, văn hóa xã hội

6

Lò Văn Tươi

2/13/1962

Thái

Chủ tịch MTTQVN

0829429300

mttqpacnga@gmail.com

Liên minh khối đại đoàn kết

7

Lò Văn Thuân

8/20/1973

Thái

Chủ tịch Hội Nông dân

0395953177

lothuan1973@gmail.com

Tổ chức hội

8

Hà Văn Hồng

9/6/1988

Thái

Bí thư Đoàn TNCS HCM

0869847459

hahong1988@gmailcom

Đoàn, thanh thiếu niên

9

Hà Văn Khuân

8/13/1968

Thái

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0328000810

khuan1968@gmail.com

Tổ chức hội

10

Vì Thị Du

3/18/1984

Thái

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0348091966

dupntn984@gmail.com

Tổ chức hội

11

VÌ Thị Mùi

7/9/1984

Thái

Công chức Văn phòng Thống kê

0969806784

vanphongpacnga@gmail.com

Văn phong HĐND - UBND

12

Hoàng Thị Nga

11/27/1984

Thái

Công chức Văn phòng Thống kê

0336827884

hoangngavppn@gmail.com

Văn phong Đảng ủy

13

Hà Văn Hoành

6/16/1983

Thái

Chỉ huy trưởng 

0344456830

hahoanh1983@gmail.com

Quốc phòng

14

Vì Văn Thiên

7/11/1977

Thái

Trưởng Công an

0962330189

thienpacnga@gmail.com

An ninh trật tự

15

Mùa A Thông

3/2/1986

Mông

Công chức Kế toán

0357887800

athonghangchu@gmail.com

Ngân sách xã

16

Đinh Công Tiền

2/27/1985

Mường

Công chức Địa chính XD - MT

0374585386

dinhcongtien1985@gmail.com

Xây dựng, giao thông, môi trường

17

Vì Thế Văn

8/3/1982

Thái

Công chức Địa chính Đất đai

0963781893

vivandcpn@gmail.com

Đất đai, địa giới hình chính

18

Vì Văn Thắng

8/3/1981

Thái

Công chức Văn phòng Thống kê

0378395448

vanphongpacnga@gmail.com

Văn Phòng thống kê, lưu trữ

19

Hoàng Hải Phèn

10/5/1972

Thái

Công chức Văn phòng Thống kê

0336506796

hoangphendu972@gmail.com

Văn Phòng thống kê

20

Hồ  Thanh Long

12/12/1991

Kinh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0967649667

thanhlongby@gmail.com

Chứng thực

21

Lò Văn Thành

11/14/1984

Thái

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0375177117

lothanh805@gmail.com

Trợ giúp pháp lý

22

Lò Văn Tinh

11/4/1991

Thái

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0399613377

lotinhtuphâppcnga@gmail.com

Hộ tịch

23

Vì Văn Nươi

7/9/1980

Thái

Công chức TB-XH

0874359599

vinuoiktpn@gmail.com

Lao động, hộ nghèo, bảo hiểm, ...

24

Mùa A Giống

3/16/1989

Mông

Công chức Văn hóa

0356107122

giongvh@gmail.com

GĐ Văn hóa, văn nghệ, thể thao, DL


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 450
  • Trong tuần: 5,368
  • Tất cả: 654,275
Đăng nhập