No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 17

Không có kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quá trình giải quyết TTHC ​


 

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 theo các nhiệm vụ đã đề ra trong Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21/01/2021; UBND huyện tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới về TTHC trên các lĩnh vực quản lý thông qua việc xây dựng, duy trì HTQLCL theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 đúng quy trình và quy định, đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh. Tiến hành rà soát các quyết định công bố TTHC 02 cấp huyện, xã theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tiến hành rà soát, đề xuất phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 5/4/2021 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2021. Theo đó tổ chức 2 buổi đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC. Đến nay, UBND huyện không tiếp nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quá trình giải quyết TTHC của UBND huyện.

 


Tác giả: Thái Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 6,604
  • Tất cả: 735,969
Đăng nhập