No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 28

100% các xã vận hành ổn định phần mềm Một cửa điện tử

Thực hiện công tác CCHC, trong quý III, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới về TTHC trên các lĩnh vực quản lý thông qua việc xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 đúng quy trình và quy định, đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh. Tiến hành rà soát các quyết định công bố TTHC 02 cấp huyện, xã theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tiếp tục xây dựng các TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. Không có hồ sơ trễ hạn ở các lĩnh vực: đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng, nhà ở, lao động, thương binh và xã hội.

Đối với việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử: hiện nay 16/16 xã thị trấn của huyện đã sử dụng phần mềm và vận hành ổn định, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bắt đầu triển khai việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm, hình thành cơ sở dữ liệu, toàn bộ các hồ sơ đầu vào, đầu ra của TTHC, thuận tiện cho quản lý, tra cứu về sau.

Tiếp tục thực hiện phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bảng niêm yết, chuẩn bị sẵn các loại biểu mẫu, hồ sơ mẫu để tham khảo tạo thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đồng bộ với triển khai mô hình Một cửa, Một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Từng bước tăng cường sự chuyên nghiệp, hiện đại của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, mở rộng cung ứng các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 


Tác giả: Thái Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 722
  • Trong tuần: 6,646
  • Tất cả: 736,011
Đăng nhập