No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 206

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Bắc Yên

1. Vị trí và chức năng

1.1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.2. Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện thực hiện theo Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của liên bộ Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 4,719
  • Tất cả: 659,247
Đăng nhập