No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 204

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Dân tộc huyện Bắc Yên

1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

1.2. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc thực hiện theo Điều 6, Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của liên bộ Ủy Ban Dân tộc - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 5,275
  • Tất cả: 654,182
Đăng nhập