No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 197

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Bắc Yên

1. Vị trí và chức năng

  Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

 Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo Điều 4, Thông tư  số  37/2016/TT-BYT, ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 4,839
  • Tất cả: 659,367
Đăng nhập