No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 300

Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG Y TẾ

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

Nhiệm vụ đảm nhiệm

Lương Quyết Thắng

CB Vệ sinh ATTP(dược)

02123860877

thanglq.bacyen@sonla.gov.vn

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác y tế  trên địa bàn huyện

Lê Xuân Thành 

Chuyên viên

02123860877

thanhlx.bacyen@sonla.gov.vn

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác y tế  trên địa bàn huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 4,743
  • Tất cả: 659,271
Đăng nhập