No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 242

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Yên

1.     Vị trí và chức năng

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: lĩnh vực tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Điều 5 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 4,829
  • Tất cả: 659,357
Đăng nhập