No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 567

UBND huyện Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Ngày 23/6/2020, UBND huyện Bắc Yên ban hành thông báo số 100/TB-UBND danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự Giáo dục và Đào tạo huyện như sau: Vị trí xét tuyển giáo viên Mầm non : Kiến thức chung : Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non. Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục Mầm non hiện hành. Vị trí xét tuyển giáo viên Tiểu học : Kiến thức chung : Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học. Quy định đánh giá học sinh Tiểu học theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hợp nhất Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học; Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục tiểu học hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Vị trí xét tuyển giáo viên THCS: Kiến thức chung: Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Điều lệ Trường trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quy định đánh giá học sinh THCS ban hành tại Thông tư 58/2011-TTBGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành quy chế đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT; Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục THCS hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Vị trí Nhân viên Thư viện: Kiến thức chung: Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Thư viện năm 2019 (Luật số: 46/2019/QH14); Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn quy định hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển.         
TB-Danh%20m%E1%BB%A5c%20tl%20%C3%B4n-100.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 474
  • Trong tuần: 5,392
  • Tất cả: 654,299
Đăng nhập