No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 156

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Ngày 19/9/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm:
nghi-dinh-124-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-63-2011-nd-cp-huong-dan-luat-trong-tai-thuong-mai.pdf
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 5,398
  • Tất cả: 654,305
Đăng nhập