No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 41

UBND huyện ban hành Công văn V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021

Ngày 11/3/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 372/UBND V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021. Theo đó, năm 2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu, trừ trường hợp đối với gói thầu chwua thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù.  Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chào hàng cạnh tranh. Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ đã quy định, chủ động rà soát và đề xuất gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng ngay trong bước trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ đủ điều kiện, năng lực để đấu thầu qua mạng. Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021 đối với tất cả các gói thầu do đơn vị được giao phụ trách.

Ngày 11/3/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 372/UBND V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021.

Theo đó, năm 2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu, trừ trường hợp đối với gói thầu chwua thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù. 

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chào hàng cạnh tranh.

Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ đã quy định, chủ động rà soát và đề xuất gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng ngay trong bước trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ đủ điều kiện, năng lực để đấu thầu qua mạng.

Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021 đối với tất cả các gói thầu do đơn vị được giao phụ trách.

Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:

 

signed-signed-signed-11.%20%20thuc%20hien%20lo%20trinh%20dau%20thau%20qua%20mang%20nam%202020.pdf

Tác giả: Phạm Phượng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 5,316
  • Tất cả: 654,223
Đăng nhập