No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 26

Bắc Yên đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư

Trong tháng 2, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án của giai đoạn trước chuyển tiếp sang năm 2021. Tổ chức rà soát, xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2021 đã được giao cho các dự án đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục xây dựng danh mục dự kiến cho kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 huyện Bắc Yên được giao gần 254.400 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân đến 31/01/2021 đạt gần 243.100 triệu đồng, bằng 95,56% kế hoạch vốn giao.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2021: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 huyện Bắc Yên được giao hơn 35.000 triệu đồng (toàn bộ vốn đầu tư, hiện đã phân bổ chi tiết hơn 9.100 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết gần 25.900 triệu đồng.

Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang theo kế hoạch vốn giao. Chỉ đạo bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

 


 

Tác giả: Phạm Phượng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 4,780
  • Tất cả: 659,308
Đăng nhập