No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 122

UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư

Ngày 17/6/2019, UBND huyện ban hành công văn số 1035/UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Ban QLDA ĐTXD huyện và các đơn vị liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư (gọi chung là Chủ đầu tư); Bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện Bắc Yên quản lý tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiêm các nội dung quán triệt, chỉ đạo tại chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng được giao phụ trách. Chi tiết xem văn bản đính kèm:
1035UBND_20190619014515229220.pdf
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 500
  • Trong tuần: 5,418
  • Tất cả: 654,325
Đăng nhập