No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 684

Danh sách nhà nghỉ, khách sạn

Stt

Tên cơ sở lưu trú du lịch

Tên chủ sở hữu

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ

1

Xã Homestay

Mùa Thị Máy

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

* SĐT: 0982235961

 

2

Trứ Homestay

Mùa A Trứ

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

* SĐT: 01633658497

 

3

Long Cúc Homestay

Hoàng Tuấn Long

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

*SĐT: 01658191196

 

4

Tú Mỷ Homestay

Hờ A Tú

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

* SĐT: 01688422361

 

5

Nhà sàn Thiên Đương Mây

Hà Mạnh Luôn

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

* SĐT: 01232555355

 

6

Mùa A Páo

Mùa A Páo

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

*SĐT: 016766046427

 

7

Trịnh Gia Quán

Trịnh Xuân Lộc

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

* SĐT: 0963715900

 

8

Tà Xùa Homestay

Mùa Thị Tồng

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

*SĐT: 01692775250

 

9

Phan Tài Homestay

Phan Văn Tài

* Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - Huyện Bắc Yên;

*SĐT: 01646082022

 

10

Nhà nghỉ Duy Tâm

Đoàn Ngọc Duy

* Bản Khoa - Xã Mường Khoa - Huyện Bắc Yên.

*SĐT: 0979443222

 

11

Khách sạn Đồng Tâm

 Nguyễn Hữu Thắng

* Địa chỉ: TK 1, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên;

*ĐT: 02123505558

 

12

Khách sạn Nhật Vượng

Lê Thị Thùy Dung

* Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.

*ĐT:02123861981

 

13

Khách sạn Sao Mai

Nguyễn Thị Cúc

* Địa chỉ: TK 1, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.

*ĐT:01628593728

 

14

 Nhà nghỉ Phù Hòa II

 Bạc Thị Phiêng

* Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.

*ĐT:0986661444

 

15

Y Xoa Homestay

Sùng Y Xoa

* Địa chỉ: Bản Chống Tra, Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên.

*ĐT: 0914972278

 

16

 Tà Xùa Hill

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

*Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

*ĐT: 02123657666

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 5,420
  • Tất cả: 654,327
Đăng nhập