No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 106

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 319 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Bắc Yên có đồng chí Mùi Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Đồng chí Lê Văn Kỳ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Bắc Yên


Trước khi diễn ra Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Theo đó, các đại biểu dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu đã tiến hành ủng hộ được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó tại điểm cầu huyện Bắc Yên cũng đã phát động quyên góp ủng hộ được 29.685.000 đồng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 4 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tỉnh Sơn La đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm, xác định các khâu đột phá; chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung sáng tạo. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi vào nền nếp và tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu, rộng việc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh đã tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai thực hiện Quy định 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương những thành tích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Quy định 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quyết định số 319 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tạo sự chuyển biến ở từng địa phương, đơn vị, trước hết là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tập trung triển khai việc học tập chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp ủy, chi bộ đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời, nêu cao ý thức tự giác để rèn luyện thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Tiếp tục lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hằng năm; kịp thời giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; làm tốt công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; bảo đảm nguồn cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 45 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh tặng Bằng khen 33 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen 5 tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích cao trong Giải báo chí về xây dựng Đảng Trung ương và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La năm 2020; Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2018 đến năm 2020.

Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng khen thưởng 1 tập thể xuất sắc và công nhận 22 tác phẩm đạt giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2020; trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 3 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020.

 

Các tập thể, cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen

 

Các tập thể, cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen

Tại huyện Bắc Yên lãnh đạo huyện cũng đã chuyển trao Bằng Khen của BTV tỉnh ủy cho 3 tập thể và Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”; phát động và mời ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

 


 

Tác giả: Hàng A Chớ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 5,116
  • Tất cả: 654,023
Đăng nhập