No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 46

Hội Nông dân huyện giải ngân 300 triệu đồng thực hiện dự án nuôi bò sinh sản tại xã Mường Khoa

Chiều ngày 01/3/2021, tại xã Mường Khoa, Hội Nông dân huyện Bắc Yên phối hợp với Hội Nông dân xã Mường Khoa tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên cho hội viên nông dân xã Mường Khoa thực hiện Dự án nuôi bò sinh sản.


Hội nông dân huyện giải ngân cho hội viên nông dân xã Mường Khoa

 

 

Hỗ trợ nhà mái ấm hội nông dân cho hộ gia đình anh Lường Văn Thinh ở bản Đèo Chẹn

 

Nguồn vốn được cấp cho 6 hội viên nông dân bản Chẹn, mỗi hội viên được vay 50 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất vay 0,6%  tổng số tiền giải ngân là 300 triệu đồng. Đây là nguồn vốn được trích từ nguồn quỹ ngân sách của huyện để giúp đỡ một phần về vốn cho hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mua bò giống, xây dựng chuồng trại, nhằm góp phần cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu, xóa đói giảm nghèo.

Anh Lường Văn Lạnh, bản Chẹn cho biết:“Bản thân tôi được hội nông dân huyện cho vay 50 triệu đồng để làm kinh tế chăn nuôi bò sinh sản, từ nguồn vốn này tôi sẽ cố gắng để cho đàn bò phát triển tốt, để kinh tế gia đình phát triển hơn”.

 Bên cạnh hỗ trợ vốn vay, hội viên nông dân huyện phối hợp chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho các hộ tham gia nuôi bò sinh sản về kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm ở địa phương.


Tác giả: Hàng A Chớ ​
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 392
  • Trong tuần: 5,310
  • Tất cả: 654,217
Đăng nhập