No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 50

Phiên họp quý III/2021 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Yên

Chiều ngày 12/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh phiên họp


Trong quý III, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tín dụng chính sách trên địa bàn như: Phân bổ nguồn vốn và thực hiện giải ngân 600 triệu cho vay giải quyết việc làm tại xã Phiêng Côn, ban hành các quyết định phân bổ vốn, quyết định giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn thu hồi và vốn bổ sung năm 2021... Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn nắm bắt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, rà soát nhu cầu vay vốn, tổ chức giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, không để tồn đọng vốn…

Kết quả doanh số cho vay trong 9 tháng đầu năm đạt trên 73 tỷ 900 triệu  đồng, với 1.781 lượt khách hàng được vay vốn, tổng doanh số thu nợ đạt 51 tỷ 827 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng 9 tháng đầu năm 348 tỷ 929 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch giao, tăng 22 tỷ 100 triệu đồng so với cuối năm 2020. Chất lượng tín dụng được nâng lên; đến ngày 30/9, tổng nợ quá hạn toàn huyện 488 triệu đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ, tăng 69 triệu đồng so với cuối năm 2020, nợ khoanh là 721 triệu đồng, chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 720 triệu đồng so với cuối năm 2020. Ngoài ra trong quý III nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 349 lượt hộ vay vốn với 57 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo, 29 hộ mới thoát nghèo, 34 hộ vay chương trình nước sạch và VSMT, 108 hộ vay sản xuất, kinh doanh, qua đó đã tạo được việc làm cho trên 300 lao động, góp phần xây dựng được 68 công trình nước sạch…thực hiện hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội huyện với tổng dư nợ cho vay 9 tháng đầu năm đạt 347 tỷ 639 triệu đồng, với 227 tổ tiết kiệm & vay vốn, 8.113 hộ vay…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đề nghị các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao chủ động tham mưu và phối hợp với Ngân hàng thực hiện tốt mục tiêu vay vốn; tiến hành rà soát và bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng chương trình vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tín dụng chính sách; rà soát, bình xét cho vay phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch đúng đối tượng, công khai, minh bạch;.….góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


 

Tác giả: Hoàng Sây ​
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 13,656
  • Tất cả: 783,045
Đăng nhập