No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 46

Hỗ trợ trồng nông dân trồng mới gần 35ha măng tre bát độ

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Bắc Yên, trong tháng 8-9/2021, Trung tâm DVNN huyện đã triển khai Mô hình hỗ trợ nhân dân phát triển trồng cây măng tre Bát Độ trên đất dốc, tạo vùng nguyên liệu chế biến măng tre xuất khẩu. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Yên đã phối hợp với UBND các xã Phiêng Ban, Song Pe, Mường Khoa hỗ trợ 60 hộ dân trồng mới 34,5ha măng tre bát độ trên địa bàn 3 xã nêu trên.


Trung tâm DVNN hỗ trợ cây măng tre bát độ cho người dân

 

 

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, mô hình được triển khai với tổng số vốn là 980.490.000 đồng, trong đó, nhà nước hỗ trợ 460.690.000 đồng, nhân dân đóng góp 519.800.000 đồng.

Trước khi cấp phát cây giống măng tre Bát Độ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế măng tre Bát Độ cho các hộ dân thuộc dự án.

Việc triển khai dự án nhằm hỗ trợ cho nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế so sánh, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên 1 ha diện tích đất canh tác, từng bước thay thế cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả trên đất dốc bằng cây ăn quả, cây lâm nghiệp và các loại cây trồng khác có năng suất hơn.

 

Tác giả: Thái Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 7,920
  • Tất cả: 704,654
Đăng nhập