No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 85

Đoàn công tác Hội nông dân tỉnh làm việc tại Bắc Yên

Chiều ngày 17/8/2021, đoàn công tác Hội nông dân tỉnh do đồng chí Cầm Văn Minh – Phó chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc, giám sát tình hình triển khai nguồn vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ trên địa bàn huyện Bắc Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Mùi Thị Hiền - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Trịnh Thị Phượng - Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện.


Toàn cảnh buổi làm việc 

 

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương trong huyện và báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo cho vay lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Bắc Yên; kiện toàn và thành lập 16 BCĐ cấp xã tại 16 xã, thị trấn cho vay phát triển Nông nghiệp, nông thôn (NNNT). Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bám sát nội dung Nghị định 55 của Chính phủ về triển khai cho vay vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức để mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sử dụng nguồn vốn vay chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức tín dụng với các Ban ngành đoàn thể, tổ chức chính - xã hội trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ điều hành chính sách tín dụng; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tín dụng để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói nghèo ổn định cuộc sống; tổ chức thẩm định, tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của các hộ, tổ vay vốn và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định…Kết quả thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn theo Nghị định 55/NĐ-CP cho các tổ chức, hộ gia đình tính đến thời điểm 31/07/2021, với tổng dư nợ là 527 tỷ đồng, 2.592 tổ chức, cá nhân được vay vốn. Cho vay chủ yếu thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quản lý như Hội nông dân và Hội phụ nữ. Từ nguồn vốn này, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tham gia phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định bình quân từ 50 đến trên 100 triệu đồng /năm, góp phần giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao đời sống nông dân, nông thôn ở địa phương.

Qua giám sát, đoàn công tác Hội nông dân tỉnh đã đánh giá cao huyện Bắc Yên trong quá trình triển khai cho vay nguồn vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới: Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát lập hồ sơ cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, quan tâm tăng thêm nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp, thỏa thuận cho vay giữa Ngân hàng và các tổ chức chính trị xã hội, hạn chế việc nợ quá hạn để nguồn vốn vay thật sự có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.


 

 

Tác giả: Hạng Chờ La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 8,322
  • Tất cả: 706,164
Đăng nhập