No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 39

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 7.4000 triệu đồng

Tổng thu ngân sách tháng 02 ước đạt: 61.185 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 109.565 triệu đồng bằng 22,5% so với dự toán HĐND huyện giao; bằng 23,7% so với dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó: Thu trên địa bàn tháng 02 ước đạt 7.389 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 10.770 triệu đồng bằng 10,5% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 11,3% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách tháng 02 ước đạt 69.267 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 72.328 triệu đồng bằng 15,8% so với dự toán giao.

Trong tháng 3, huyện tập trung thực hiện tốt các giải pháp về quản lý tài chính – ngân sách; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 


Tác giả: Phạm Phượng ​
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 4,796
  • Tất cả: 629,867
Đăng nhập