No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 49

Đoàn giám sát số 05 của BTV tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ đảng ủy xã Mường Khoa

Chiều ngày 21/10/2021, tại xã Mường Khoa, Đoàn giám sát số 05 theo Quyết định số 12-QĐ/BCĐ ngày 05/10/2021 của Ban chỉ đạo do đồng chí Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác của BTV tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ đảng ủy xã Mường Khoa. Phía huyện Bắc Yên có Đồng chí Mùi Thị Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc


Đảng ủy xã Mường Khoa đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, giao các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai Nghị quyết đến toàn thể đảng viên; Ban hành hệ thống văn bản cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của huyện. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; đề ra phương hướng, nhiệm vụ về công tác cán bộ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ do Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy quy định. Thông qua cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp để lãnh đạo, chi uỷ chi bộ các ban, ngành đoàn thể tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị  -  tư tưởng; kịp thời cung cấp thông tin để định hướng tư tưởng, có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy. Quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư chi bộ trực thuộc; kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy viên khi có biến động về nhân sự. Thực hiện tốt việc thí điểm chủ trương nhất thể hoá chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng bản tại 6/8 bản. Phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành 08/08 bản thực hiện chủ trương trên.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Mường Khoa đã thảo luận, kiến nghị với đoàn công tác về những bất cập trong chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách xã, bản. Khó khăn trong việc đánh giá phân xếp loại đảng viên đi làm ăn xa ngoài huyện.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cầm Xuân đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Mường Khoa trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục khắc phục: sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Ban hành văn bản phân công công an chính quy là đảng viên, định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ; bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

 

 

Tác giả: Mùa Lầu
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 13,611
  • Tất cả: 783,000
Đăng nhập