No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 41

Đoàn giám sát tỉnh ủy làm việc và giám sát tại xã Tà Xùa

Sáng ngày 22/10, sau khi có buổi làm việc và giám sát tại đảng bộ xã Mường Khoa, Đoàn giám sát số 05 theo quyết định của BTV tỉnh ủy do đồng chí Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát theo Nghị quyết số 02 của tỉnh ủy Sơn La về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” tại Đảng bộ xã Tà Xùa. Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Xiêm – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Huy Hoàng - ủy viên BTV, trưởng Ban Tổ chức huyện huyện ủy.


Toàn cảnh buổi làm việc

 

Đảng bộ xã Tà Xùa có 8 chi bộ, với 163 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”, đảng bộ xã Tà Xùa đã xây dựng Kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở”. Tập trung quán triệt, triển khai tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy Bắc Yên về công công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; quán triệt triển khai và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua quá trình triển khai, toàn thể cán bộ, đảng viên luông gương mẫu rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Qua giám sát, đoàn giám sát tỉnh ủy Sơn La đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Đảng bộ xã cần tập trung làm tốt công tác củng cố hệ thống chính trị, nâng cao công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đấu của tổ chức Đảng; Kịp thời xây dựng xây Kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân; lập phương án theo đúng quy trình về bố trí sử dụng cán bộ ở các ban ngành đoàn thể xã; triển khai tốt Nghị quyết của Đảng bộ các cấp về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

 

Tác giả: Hạng Chờ La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2043
  • Trong tuần: 15,259
  • Tất cả: 782,789
Đăng nhập