No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 44

Đảng ủy Thị trấn Bắc Yên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản cấp trên

Sáng ngày 19/10/2021, Đảng ủy Thị trấn Bắc Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng cho các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi bộ bản, tiểu khu và các chi bộ trường học trực thuộc Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy Thị trấn chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã quán triệt nội dung các văn bản cấp trên: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của ban chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Triển khai Kết luận 14-KL/TƯ ngày 22/9/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nhận xét, đánh giá công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, công tác xây dựng chi bộ của các chi bộ trực thuộc; Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Công văn số 2034-CV/VPTW ngày 09/10/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương IV khóa XIII…

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ý nghĩa, giúp cán bộ chủ chốt thị trấn Bắc Yên kịp thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới của Đảng, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, lãnh đạo, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và chuyển biến hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng tích cực.


Tác giả: Hoàng Sây ​
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 13,500
  • Tất cả: 782,889
Đăng nhập