No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 65

Bắc Yên nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng luôn được Đảng bộ huyện Bắc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.


Đoàn công tác của huyện kiểm tra chè tại bản Bẹ


Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng, 11 chi bộ cơ sở, 23 đảng bộ cơ sở, 203 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với hơn 4.900 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, thời gian qua Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở luôn chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, UBKT cấp ủy các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch và nội dung kiểm tra, giám sát, xác định nội dung và chủ thể kiểm tra đúng trọng tâm; nắm thông tin, hồ sơ khi cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở liên quan đến cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên.

 

Đoàn công tác của UBKT giám sát tại Hua Nhàn

 

Đoàn công tác của UBKT giám sát tại Hồng Ngài

 

Đồng chí Vàng A Chu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy Bắc Yên cho biết: “Thời gian qua, UBKT huyện ủy đã tham mưu với cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Thứ nhất là các cấp ủy Đảng phải quán triệt đầy đủ các quy định, các quyết định, chủ trương của BCH Trung ương, của Bộ chính trị và hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thứ 2, người đứng đầu phải nêu gương và ý thức tự phê bình và phê bình, phải nêu cao vai trò về công tác kiểm tra, giám sát. Thứ 3 là phải nêu cao ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ chuyên môn của những đồng chí mà chúng ta thực hiện kiểm tra, giám sát, để chúng ta kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm”

Từ đầu năm đến nay, UBKT huyện ủy Bắc Yên đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 01 tổ chức Đảng, 4 đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt thực hiện nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà Nước; giữ gìn phẩm chất lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, chức trách nhiệm vụ triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức giám sát thường xuyên theo chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng và 11 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ đảng và công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đảng bộ xã Tạ Khoa có 11 chi bộ và 336 đảng viên, để nâng cao công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết của đảng bộ xã, UBKT đảng ủyđã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành đảng ủy, UBKT đảng ủy; Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện.    Đồng chí Mùi Văn Chảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã Tạ Khoa chia sẻ: “Từ công tác kiểm tra của cấp ủy và UBKT xã Tạ Khoa cho thấy hiệu quả mà công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các dấu hiệu vi phạm của tổ chúc Đảng và đảng viên”.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh không để xảy ra vi phạm. Thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng phát triển; tích cực chỉ đạo xây dựng NTM, đến nay xã Tạ Khoa đạt 38/49 chỉ tiêu và 14/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tạo sự đồng thuận trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Xã Hua Nhàn có 9 bản, 829 hộ, hơn 4.690 nhân khẩu. Đảng bộ có 14 chi bộ, 208 đảng viên, đa số là đảng viên trẻ. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, hàng năm Đảng bộ xã Hua Nhàn luôn chú trọng triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung Ương, tỉnh ủy và huyện ủy Bắc Yên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tới toàn thể Đảng bộ, cán bộ, đảng viên. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, Ủy Ban Kiểm Tra Đảng ủy xã đã tổ chức giám sát 01 cuộc; giám sát chuyên đề đối với 01 chi bộ và 02 đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hạng A Cheo, Bí Thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã Hua Nhàn cho biết: “Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025, đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thứ nhất là đảng bộ xã đã xây dựng chương trình Kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBKT xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021, trong đó kế hoạch là kiểm tra 2 chi bộ, đến thời điểm này đã tiến hành kiểm tra xong một chi bộ và còn một chi bộ đang hoàn thiện, phấn đấu đến tháng 11 các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đạt 100%”.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Bắc Yên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ huyện uỷ; sự chủ động, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động xây dựng Kế hoạch, chương trình giám sát, kiện toàn bộ máy, Ủy ban kiểm tra đã nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT Đảng huyện ủy Bắc Yên tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên qua các kênh thông tin; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; tiếp tục đổi mới nội dung kiểm tra, giám sát; trong đó, tập trung vào việc nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, củng cố vai trò của tổ chức đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Vàng A Chu, Phó Chủ Nhiệm UBKT huyện ủy Bắc Yên cho biết thêm: “Trong thời gian tới, UBKT huyện ủy tham mưu với cấp huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, chúng tôi sẽ định hướng về công tác tập huấn đối với các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát và các đồng chí Ủy viên ủy ban các cơ sở theo lộ trình cụm của các xã để nâng cao về công tác kiểm tra, giám sát của các đồng chí tham làm công tác kiểm tra của Đảng”.

 Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng.  Bắc Yên là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đưa huyện Bắc Yên thoát nghèo vào năm 2025.


 

 

Tác giả: Mùa Lầu – Hạng Chờ La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 13,545
  • Tất cả: 782,934
Đăng nhập