No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 129

Họp các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy

Chiều ngày 22/9, huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UB MTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

 

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UB MTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; định hướng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện. Tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình về công tác tổ chức cán bộ và phát triển Đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và hiệu quả. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác vận động xóa nhà tạm cho hộ nghèo và công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Xiêm đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UB MTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 9 tháng đầu năm.  Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cần chủ động phối hợp, bám sát chương trình, kế hoạch công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm để tham mưu tốt cho Huyện ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị năm 2021, cải cách hành chính dịch vụ công, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tích kiệm một số hoạt động để tập trung  phòng chống dịch Covid-19…

Tác giả: Hạng Chờ La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 679
  • Trong tuần: 6,603
  • Tất cả: 735,968
Đăng nhập