No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 25

Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/9/2021, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; và một số ngành, đoàn thể tỉnh; với 250 đại biểu chính thức đại diện trên 241.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.


Toàn cảnh Đại hội tại điểm cầu huyện Bắc Yên và các điểm cầu

 


Đại hội được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Dự đại hội tại điểm cầu huyện Bắc Yên có các đồng chí: Đỗ Văn Xiêm, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện; Hờ Lao Cang, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban dân vân huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Đây là Đại hội được Hội LHPN Việt Nam chọn làm Đại hội điểm và được truyền trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và điểm cầu Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XII đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội và phát động ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Tại huyện Bắc Yên đã quyên góp ủng hộ được 1.560.000đ.

 

Các đại biểu dự đại hội ở điểm cầu huyện Bắc Yên đóng góp ủng hộ

 

 

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hóa”... Khai thác nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng trên 1.000 tỷ đồng và quản lý hơn 1,5 tỷ đồng nguồn vốn từ các chương trình, dự án cho hội viên vay đầu tư sản xuất. Phối hợp với các ngành đào tạo các nghề cho 9.712 phụ nữ. Hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ trên 2.300 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; duy trì 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn… Đã giúp được 2.004 hộ thoát nghèo.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Vận động hội viên phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo; tham gia học nghề, chuyển đổi nghề phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương... Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội giúp từ 1-2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; hỗ trợ thành lập mới 5 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; mỗi cơ sở hội thực hiện 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao; có từ 1.000 chi hội trưởng phụ nữ trở lên/năm được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hội; 72% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”...Các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2016-2021; đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, tổ chức Hội cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ để mỗi phụ nữ vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các chương trình, đề án của tỉnh, xác định những nội dung phù hợp để tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, như phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đại hội bàn và quyết định các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.... Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 8/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.  Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra...

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào BCH Hội LHPN tỉnh Sơn La khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Đồng chí Bùi Thanh Thủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức trong thời gian tới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu "Cán bộ hội cơ sở giỏi" cho 4 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 


Tác giả: Hàng A Chớ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 682
  • Trong tuần: 6,606
  • Tất cả: 735,971
Đăng nhập