No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 135

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Yên

Ngày 19/4/2021, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại huyện Bắc Yên. Làm việc với đoàn có đồng chí Mùi Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy và một số cơ quan đơn vị có liên quan.


Toàn cảnh buổi làm việc


Tại cuộc khảo sát, đoàn đã nắm những nội dung liên quan đến kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 và quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo trong thời gian tới của huyện ủy Bắc Yên. Theo đó, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan của thể dục, thể thao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp TDTT; góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Hàng năm, huyện đều phân bổ kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao. Đến nay, toàn huyện có 01 nhà thi đấu và 01 sân vận động cấp huyện; 19 đội bóng đá, 17 đội bóng chuyền, hơn 40 câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền tại các đơn vị trường học. Hệ thống tổ chức, quản lý Nhà nước về TDTT thường xuyên được củng cố và hoạt động hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Hàng năm, các giải thi đấu thể thao được quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Việc gìn giữ và phát triển các môn thể thao dân tộc được chú trọng...

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số nội dung còn hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, chú trọng đúng mức đến hoạt động TDTT; Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện TDTT chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân; Các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp chưa có kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên; Nguồn lực tài chính huy động nhằm xã hội hóa công tác TDTT trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn ...

Đối với công tác Tuyên giáo năm 2020 và quý I/2021, Ban Thường vụ huyện ủy đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, thường xuyên kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện. Chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, nhạy cảm trong nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần động viên quân và dân các dân tộc trong huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN, tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị... Qua đó, trong năm 2020 và quý I/2021, tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện ổn định, dư luận xã hội diễn biến theo hướng tích cực...

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đề nghị Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề xuất với tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng đề án bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc; tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao các xã, thị trấn, giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà soát, bổ sung biên chế cán bộ phụ trách công tác TDTT đảm bảo đủ số lượng và chuyên môn phù hợp...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo yêu cầu huyện cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; Rà soát, bổ sung Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Tập trung tuyên truyền cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN; Chuẩn bị tốt cho việc tham gia Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ thị 05. Duy trì tốt hoạt động của BCĐ 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển TDTT; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng các thiết chế văn hóa; Thực hiện tốt công tác khen thưởng động viên để xây dựng phong trào TDTT trên địa bàn huyện...

Tiếp đó, buổi chiều cùng ngày Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã có chuyến khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 tại xã Hang Chú.


Tác giả: Trường Đoan - Chờ La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 4,514
  • Tất cả: 603,407
Đăng nhập