Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
01/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 về mục tiêu nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 Tải về 2
01/2018/QĐ-UBND 22/10/2018 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Tải về 2
03/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Tải về 0
01/2017/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Yên Tải về 5
01/2017/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định bãi bỏ một phần nội dung văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Tải về 0
09/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên Tải về 0
08/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Yên Tải về 0
07/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bắc Yên Tải về 0
06/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Yên Tải về 0
05/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bắc Yên Tải về 0
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 841
  • Trong tuần: 8,634
  • Tất cả: 705,368
Đăng nhập