CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11858/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 13/09/2021
Ngày kết thúc: 16/09/2021
Lượt xem:0
2124/KTHT
Ngày bắt đầu: 13/09/2021
Ngày kết thúc: 14/09/2021
Lượt xem:0
3165/PTP
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 24/08/2021
Lượt xem:14
4236/VHTT
Ngày bắt đầu: 09/08/2021
Ngày kết thúc: 11/08/2021
Lượt xem:4
5917/SLĐTBXH-BTXH&TE
Ngày bắt đầu: 22/07/2021
Ngày kết thúc: 27/07/2021
Lượt xem:4
61249/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/07/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:2
7116/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:12
888/PNN
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 28/06/2021
Lượt xem:8
9228/PNV
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 06/07/2021
Lượt xem:10
10217/PNV
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 15/06/2021
Lượt xem:12
1112/VP-BCH
Ngày bắt đầu: 09/06/2021
Ngày kết thúc: 17/06/2021
Lượt xem:8
12965/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 09/06/2021
Lượt xem:10
13319/PGD&ĐT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:12
14950/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:12
15838/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 21/05/2021
Lượt xem:10
1629/VP
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:24
1781/PNV
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 20/03/2021
Lượt xem:14
1815/PNV
Ngày bắt đầu: 13/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:48
19397/VHTT
Ngày bắt đầu: 30/12/2020
Ngày kết thúc: 05/01/2021
Lượt xem:36
20325/VHTT
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 25/11/2020
Lượt xem:48
21505/PNV
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 20/11/2020
Lượt xem:58
22759/TCKH
Ngày bắt đầu: 21/09/2020
Ngày kết thúc: 25/09/2020
Lượt xem:48
2347-CV/HU
Ngày bắt đầu: 15/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:56
24108/KTHT
Ngày bắt đầu: 17/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:60
251161/UBND
Ngày bắt đầu: 07/07/2020
Ngày kết thúc: 14/07/2020
Lượt xem:73
26793/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 07/05/2020
Ngày kết thúc: 13/05/2020
Lượt xem:74
27763/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 10/05/2020
Lượt xem:72
282322-CV/HU
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 30/05/2020
Lượt xem:90
2999/VHTT
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:78
30Số 72/PTP
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 31/03/2020
Lượt xem:84
31405/UBND
Ngày bắt đầu: 11/03/2020
Ngày kết thúc: 20/03/2020
Lượt xem:80
322164/UBND
Ngày bắt đầu: 15/11/2019
Ngày kết thúc: 21/11/2019
Lượt xem:98
331481/UBND
Ngày bắt đầu: 13/08/2019
Ngày kết thúc: 16/08/2019
Lượt xem:144
34973/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:144
35351/BC-UBND
Ngày bắt đầu: 07/06/2019
Ngày kết thúc: 30/06/2019
Lượt xem:172
36944/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 11/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:232
37882/UBND
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 28/05/2019
Lượt xem:194
38648/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 05/05/2019
Ngày kết thúc: 10/05/2019
Lượt xem:224
39Số: 711/UBND
Ngày bắt đầu: 26/04/2019
Ngày kết thúc: 26/05/2019
Lượt xem:195
40390/UBND
Ngày bắt đầu: 08/03/2019
Ngày kết thúc: 11/03/2019
Lượt xem:183
41371/UBND
Ngày bắt đầu: 06/03/2019
Ngày kết thúc: 12/03/2019
Lượt xem:187
42391/UBND
Ngày bắt đầu: 13/03/2019
Ngày kết thúc: 13/04/2019
Lượt xem:212
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 879
  • Trong tuần: 8,672
  • Tất cả: 705,406
Đăng nhập