CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1965/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 09/06/2021
Lượt xem:0
2319/PGD&ĐT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:0
3950/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:0
4838/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 21/05/2021
Lượt xem:2
529/VP
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:6
681/PNV
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 20/03/2021
Lượt xem:6
715/PNV
Ngày bắt đầu: 13/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:36
8397/VHTT
Ngày bắt đầu: 30/12/2020
Ngày kết thúc: 05/01/2021
Lượt xem:26
9325/VHTT
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 25/11/2020
Lượt xem:40
10505/PNV
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 20/11/2020
Lượt xem:50
11759/TCKH
Ngày bắt đầu: 21/09/2020
Ngày kết thúc: 25/09/2020
Lượt xem:38
1247-CV/HU
Ngày bắt đầu: 15/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:42
13108/KTHT
Ngày bắt đầu: 17/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:44
141161/UBND
Ngày bắt đầu: 07/07/2020
Ngày kết thúc: 14/07/2020
Lượt xem:63
15793/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 07/05/2020
Ngày kết thúc: 13/05/2020
Lượt xem:64
16763/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 10/05/2020
Lượt xem:60
172322-CV/HU
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 30/05/2020
Lượt xem:78
1899/VHTT
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:66
19Số 72/PTP
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 31/03/2020
Lượt xem:72
20405/UBND
Ngày bắt đầu: 11/03/2020
Ngày kết thúc: 20/03/2020
Lượt xem:72
212164/UBND
Ngày bắt đầu: 15/11/2019
Ngày kết thúc: 21/11/2019
Lượt xem:90
221481/UBND
Ngày bắt đầu: 13/08/2019
Ngày kết thúc: 16/08/2019
Lượt xem:134
23973/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:132
24351/BC-UBND
Ngày bắt đầu: 07/06/2019
Ngày kết thúc: 30/06/2019
Lượt xem:164
25944/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 11/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:220
26882/UBND
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 28/05/2019
Lượt xem:186
27648/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 05/05/2019
Ngày kết thúc: 10/05/2019
Lượt xem:214
28Số: 711/UBND
Ngày bắt đầu: 26/04/2019
Ngày kết thúc: 26/05/2019
Lượt xem:185
29390/UBND
Ngày bắt đầu: 08/03/2019
Ngày kết thúc: 11/03/2019
Lượt xem:173
30371/UBND
Ngày bắt đầu: 06/03/2019
Ngày kết thúc: 12/03/2019
Lượt xem:177
31391/UBND
Ngày bắt đầu: 13/03/2019
Ngày kết thúc: 13/04/2019
Lượt xem:204
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 4,741
  • Tất cả: 629,812
Đăng nhập