No title... No title... No title... No title...
 • 11/06/2021

  UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025

     

 • 25/03/2021

  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021

   

 • 16/03/2021

  UBND huyện ban hành Công văn V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021

  Ngày 11/3/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 372/UBND V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021. Theo đó, năm 2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu, trừ trường hợp đối với gói thầu chwua thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù.  Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chào hàng cạnh tranh. Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ đã quy định, chủ động rà soát và đề xuất gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng ngay trong bước trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ đủ điều kiện, năng lực để đấu thầu qua mạng. Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021 đối với tất cả các gói thầu do đơn vị được giao phụ trách.

 • 27/02/2021

  Bắc Yên đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư

 • 28/07/2020

  Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch và đảm bảo chất lượng dịch vụ trên địa bàn huyện

            Thực hiện Công văn số 1545/SVHTT&DL-QLDL ngày 23/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn triển khai một số nội dung cụ thể như sau:  

 • 08/08/2019

  Tổ công tác 4222 họp bàn một số nội dung về quy chế làm việc

  Chiều ngày 7/8/2019, đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy chủ trì cuộc họp tổ công tác 4222 cho ý kiến, quán triệt một số nội dung quy chế làm việc của tổ về việc tham mưu, giúp BTV huyện ủy phát triển nông nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện. Dự có đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí thành viên trong tổ công tác.

 • 26/06/2019

  UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư

  Ngày 17/6/2019, UBND huyện ban hành công văn số 1035/UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Ban QLDA ĐTXD huyện và các đơn vị liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư (gọi chung là Chủ đầu tư); Bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện Bắc Yên quản lý tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiêm các nội dung quán triệt, chỉ đạo tại chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng được giao phụ trách. Chi tiết xem văn bản đính kèm:

  1 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 28
 • Hôm nay: 538
 • Trong tuần: 4,754
 • Tất cả: 632,881
Đăng nhập