Đường dây nóng: 02123.860.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2016/QĐ-UBND 28 /07 / 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết
619/BC-UBND 16/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý III; Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Chi tiết
1545/UBND 08/9/2017 Công văn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Bắc Yên năm 2017.
Chi tiết
2520/QĐ-UBND 18/8/2017 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
10/CT-UBND 17/5/2017 Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Chi tiết
435/QĐ-UBND 19/02/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện Bắc Yên
Chi tiết
1608/2015/QĐ-UBND 27/8/2015 Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Chi tiết
2644/QĐ-UBND 23/9/2016 Quyết định ban hành Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông
Chi tiết
Online:7
Hôm nay:72
Hôm qua:592
Trong Tháng:55026
Tổng số: 323725

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử