Đường dây nóng: 02123.860.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
657/BC-UBND 23/8/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Chi tiết
02/2016/QĐ-UBND 28 /07 / 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết
619/BC-UBND 16/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý III; Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Chi tiết
1545/UBND 08/9/2017 Công văn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Bắc Yên năm 2017.
Chi tiết
2520/QĐ-UBND 18/8/2017 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
10/CT-UBND 17/5/2017 Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Chi tiết
435/QĐ-UBND 19/02/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện Bắc Yên
Chi tiết
1608/2015/QĐ-UBND 27/8/2015 Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Chi tiết
Online:4
Hôm nay:376
Hôm qua:99
Trong Tháng:4181
Tổng số: 366958

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử