Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:5
Hôm nay:389
Hôm qua:99
Trong Tháng:4194
Tổng số: 366971
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
657/BC-UBND 23/8/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Chi tiết
02/2016/QĐ-UBND 28 /07 / 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết
619/BC-UBND 16/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý III; Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Chi tiết
1545/UBND 08/9/2017 Công văn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Bắc Yên năm 2017.
Chi tiết
14-NQ/HU 31/5/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện Bắc Yên đến năm 2021
Chi tiết
611-KL/HU 31/5/2017 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959-07/5/2019).
Chi tiết
609-KL/HU 05/5/2017 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số định hướng, chủ trương, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Bắc Yên đến năm 2020
Chi tiết
13-NQ/HU 05/5/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo triển khai dự án đầu tư phát triển điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2018.
Chi tiết
05-CT/HU 31/5/2017 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chăn nuôi, gắn với không thả rông gia súc
Chi tiết
2520/QĐ-UBND 18/8/2017 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Chi tiết
758/STTTT-TTBCXB 02/8/2017 Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Chi tiết
291/BC-UBND 06/6/2017 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
Chi tiết
196/QĐ-UBND 24/01/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
2367/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Chi tiết
2001/QĐ-UBND 21/7/2017 Quyết định về việc giao UBND các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
1715/QĐ-UBND 22/6/2017 Quyết định về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0
Chi tiết
574/QĐ-TTg 25/4/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Chi tiết
19/2017/QĐ-UBND 03/7/2017 Quyết định ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019
Chi tiết
1919/QĐ-UBND 13/7/2017 Quyết định về việc phân công Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử