Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Y tế
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:09 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

 

Họ và tên: Đinh Văn Sinh.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860877.

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử