Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Văn hóa và Thông tin
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:32 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

Họ và tên: Hà Phi Hoàn.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860156

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử