Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:09 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LĐTB & XH

 

Họ và tên: Hà Huy Hoàng.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860201;

 

 

Họ và tên: Lò Đức Toản.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860135.

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử