Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:07 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Họ và tên: Lò Duy Thành.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860137.

 

 

Họ và tên: Lê Thanh Tam.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860339.

 

 

Họ và tên: Đinh Ngọc Sơn.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860399.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử