Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cập nhật lúc: 13-11-2018 12:41 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

Họ và tên: Lường Phú.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860160.

 

 

Họ và tên: Đoàn Văn Hùng.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

 

Số điện thoại cơ quan: 02123860160.

 

 

Họ và tên: Lừ Thị Bình.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123860160.

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử