Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:09 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.

 

Số điện thoại cơ quan: 12123860259.

 

 

Họ và tên: Hà Văn Lỏn.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123861219.

 

 

Họ và tên: Lò Văn Đông.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 12123861223.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử