Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Phòng Nội vụ
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:09 Lượt xem:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

 

Họ và tên:  Hoàng Thị Quyên.

 

Chức vụ: Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123861428.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123861429.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Cao Duyên.

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.


Số điện thoại cơ quan: 02123861004.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử