Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:07 Lượt xem:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hà.

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.


Số điện thoại cơ quan: 02123860133.

 

 

 

Họ và tên: Mè Thị Hồng Điệp.

 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.


Số điện thoại cơ quan: 02123860131.

 

 

Họ và tên: Ngô Văn Huynh.

 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.


Số điện thoại cơ quan: 02123860415.

 
 
 

Họ và tên: Lường Am Pe.

 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.


Số điện thoại cơ quan: 02123860403

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử