Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
Thường trực Ủy ban nhân dân huyện
Cập nhật lúc: 17-12-2018 12:11 Lượt xem:

       Họ và tên: Lê Văn Kỳ.

 

Chức vụ: Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên


Số điện thoại cơ quan: 02123860126.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Thịnh.

 

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Số điện thoại cơ quan: 02123860128.

 

 

Họ và tên: Thào A Mua.

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện


Số điện thoại cơ quan: 02123860656.

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử